Иқтисодий кўрсаткичлар

Оқдарё туманининг макроиқтисодий кўрсаткичлари 2020 йил январь-март

I. ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ 

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

(2020  йилнинг январь-июнь ойларида)

 

Жами

Аҳоли жон бошига

млрд. сўм

2019 йилга
нисбатан
фоизда

минг сўм

2019 йилга
нисбатан
фоизда

Саноат

154,2

122,9

968,1

120,5

Истеъмол товарлари

100,4

140,7

630,5

138,0

Асосий капиталга инвестициялар

279,9

101,3

1757,1

99,2

Қурилиш ишлари

226,5

103,5

1421,8

101,4

Чакана товар айланмаси

188,9

95,9

1185,9

94,1

Хизматлар, жами

138,2

94,3

867,7

92,5

 

Ташқи савдо айланмаси
(млн. АҚШ доллари)

 

Ташқи савдо айланмаси

Экспорт

Импорт

Сальдо

2020 йил январь-июнь ойларида

20,1

9,8

10,3

-0,5

 

Оқдарё туманининг Самарқанд вилояти билан солиштирма асосий иқтисодий кўрсаткичлари
  (январь-июнь ойларида)

 

Ҳажми

млрд. сўм

2019 йилга
нисбатан
фоизда

Туманнинг вилоятдаги улуши, %да

Саноат маҳсулоти

154,2

122,9

2,0

Истеъмол товарлари

100,4

140,7

2,7

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

279,9

101,3

5,6

Қурилиш ишлари

226,5

103,5

8,3

Юк айланмаси (млн. тн-км)

 

20,6

 

110,1

3,5

Йўловчи айланмаси  (млн.йўловчи-км)

 

422,9

 

94,1

6,5

Чакана товар айланмаси

188,9

95,9

2,5

Хизматлар, жами

138,2

94,3

2,2

Ташқи савдо айланмаси
 (млн. АҚШ долл)

20,1

78,4

3,0

Экспорт

9,8

184,1

6,4

Импорт

10,3

50,8

2,0

 

Асосий иқтисодий кўрсаткичларнинг таҳлили

 

2020 йил январь-июнь млрд. сўм

Ўзбекистон Республикаси

Самарқанд вилояти

Оқдарё тумани

Саноат

166868,8

7551,3

154,2

ўсиш суръати, фоизда

98,1

86,4

122,9

Истеъмол товарлари

54639,2

4425,6

100,4

ўсиш суръати, фоизда

101,1

87,0

140,7

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

25228,5

3405,8

181,9

ўсиш суръати, фоизда

103,9

102,3

102,3

Асосий капиталга инвестициялар

84806,7

5041,1

279,9

ўсиш суръати, фоизда

87,2

98,2

101,3

Қурилиш ишлари

43017,1

2744,9

226,5

ўсиш суръати, фоизда

107,3

101,4

103,5

Чакана товар айланмаси

91 251,9

7 599,6

188,9

ўсиш суръати, фоизда

100,7

100,6

95,9

Жами хизматлар

190356,0

6207,1

138,2

ўсиш суръати, фоизда

112,5

99,8

94,3

Экспорт, млн.АҚШ доллари

6 285,4

151,5

9,8

ўсиш суръати, фоизда

77,4

83,5

184,1

Импорт, млн. АҚШ доллари

9 570,4

525,7

10,3

ўсиш суръати, фоизда

85,0

83,0

50,8

 

Оқдарё тумани асосий иқтисодий кўрсаткичларида кичик бизнес улуши
 (2020 йил январь-июнь ойларида